teljes: 0,00 Ft leellenőrizni
GDPR

 

A SZEMÉLYES ADATKEZELŐ TÁJÉKOZTATÁSA

ALAPJÁN KÉSZÜLT

MŰVÉSZET. 13 SEC. ÁLTALÁNOS RENDELET 1. és 2

AZ ADATVÉDELEMRŐL (GDPR)

 

Az egyéneknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a személyek szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálybalépésével és alkalmazásának szükségességével összefüggésben. ilyen adatok, valamint a 95/46 /WE irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló Polargos Sp. z o. o. (a továbbiakban: " Online Áruház "), amely a https://www.sklepzogrodzeniami.pl/ internetes domain tulajdonosa , az alábbi tájékoztatást nyújtja az Ön személyes adatai kezelésének szabályairól.

1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Polargos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, székhelye Varsóban, ul. Deptak 17, 04-956 Warszawa, a Varsói Főváros Kerületi Bírósága által vezetett Vállalkozói Nyilvántartásban, az Országos Bírósági Nyilvántartás 13. Kereskedelmi Osztálya, KRS-szám 0000043915, NIP: 1130088519 és REGON: 9010677; elérhetőségek - telefonszám: 22 872 00 91, e-mail cím: sekretariat@polargos.pl.

2. A Polargos Sp. z oo által kijelölt adatvédelmi tisztviselővel. z o. o.-val az ul. Deptak 17, 04-956 Varsó, lehetőleg a következő megjegyzéssel: „Personal Data Inspector” vagy e-mail cím – rodo@polargos.pl.

3. Az online áruház az Ön személyes adatait az alábbi célokra kezeli:

 1. az Adminisztrátorral kötött, szolgáltatásnyújtásra vagy áruszállításra vonatkozó szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, a Kbt. 6 mp. 1 pont b GDPR,

 2. szerinti szerződés teljesítésével összefüggésben számla/számla másolat és/vagy fizetési bizonylat kiállítása - KW. 6 mp. a GDPR 1 b pontja,

 3. bármely követelés megalapozása, védelme vagy érvényesítése,

 4. szerinti direkt marketing. 6 mp. 1 pont a GDPR alapján.

 5. személyes adatainak továbbítása az ING Bank Śląski SA ("Bank") részére az alábbiakkal kapcsolatban:

  • A Bank által az Internetes áruház részére az Interneten keresztüli fizetések lebonyolítására szolgáló infrastruktúrához való hozzáférést biztosító szolgáltatás nyújtása (jogalap: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

  • a Webáruház vásárlói által az interneten keresztül fizetési eszközzel teljesített fizetések Bank általi kezelése és kiegyenlítése (jogalap: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

  • annak érdekében, hogy a Bank ellenőrizhesse a Webáruházzal kötött szerződések szabályszerű teljesítését, így különösen a fizetők panaszaikkal kapcsolatos érdekeinek védelmét (jogalap: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 6. személyes adatainak továbbítása a Twisto Polska sp. z oo-hoz a vásárolt áruk vagy szolgáltatások Twisto Polska sp. online áruház általi fizetésének lehetőségével kapcsolatban, valamint a Twisto Polska Sp. z oo általi ellenőrzés céljából. z o. o. az ilyen megbízási szerződések megfelelő teljesítéséhez (jogalap: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

4. Személyes adatainak feldolgozása az 1. pontban meghatározott célok érdekében. 3 és mp. 4. pontja alapján a Webáruház által követett, jogilag indokolt érdek fennállása kapcsán kerül sor.

5. A személyes adatoknak az Át. 3, Az Ön személyes adatait az Online Áruház a személyes adatok más címzettjei vagy címzettjei számára is hozzáférhetővé teheti, amelyek lehetnek az Adminisztrátornak szolgáltatást nyújtó jogalanyok, különösen tárhelyszolgáltatás, könyvelés, informatika, tanácsadás, fizetés, jogi, HR, szállítás szolgáltatások, pl.:

 1. ING Bank Śląski SA (imoje)

 2. Twisto Poland sp. z o.o

 3. Dreamcommerce SA (Vásárló)

 4. MailerLite (hírlevél)

 5. R2G Polska Sp. z o. o. (csomag)

6. Személyes adatait a Polgári Törvénykönyvben meghatározott követelések elévülési határidejének lejártáig, vagy az Ügyintézőnek a jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges ideig, illetve az adókötelezettség elévüléséig tároljuk. adóügyi dokumentáció tárolási kötelezettséggel kapcsolatos.

7. Személyes adatai kezelésével kapcsolatban Ön jogosult arra, hogy:

 1. a személyes adataihoz való hozzáférés joga,

 2. a helyesbítés joga, ha azok nem felelnek meg a tényleges állapotnak,

 3. azok törlésének vagy az adatkezelés korlátozásának joga,

 4. a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga,

 5. az adathordozhatósághoz való jog.

8. Ha az Ön személyes adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelést, illetve az adatkezelés jogalapját.

9. A Webáruház személyes adatokkal kapcsolatos felügyeleti szerve a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke. Önnek joga van panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, ha véleménye szerint az adatok kezelése a jogszabályi előírásokkal ellentétes.

10. Amennyiben Ön személyes adatait a Webáruházzal kötött szerződés megkötése érdekében adja meg, személyes adatainak megadása jelen Szerződés megkötésének feltétele. A személyes adatok megadása ebben a helyzetben önkéntes, de az adatok megadásának elmulasztása az lesz, hogy nem tud szerződést kötni a Webáruházzal.

Ha Ön személyes adatait annak érdekében adja meg, hogy személyes adatait a Twisto Polska sp. z oo részére továbbítsa az Internetes áruházban vásárolt áruk (vagy szolgáltatások) adásvételi szerződésének megkötése előtt, az ilyen adatok továbbítása a szerződés megkötésének feltétele. adásvételi szerződés a Webáruház által elfogadott üzleti modellhez kapcsolódóan.

Amennyiben Ön személyes adatait a Bank részére az Interneten keresztül, fizetőeszközzel az Interneten keresztül teljesített fizetések kezelésével és kiegyenlítésével kapcsolatban adja meg, az adatok megadása a fizetés teljesítéséhez és annak teljesítésének igazolásához szükséges. a Bank az online áruház tételéhez.

Amennyiben Ön személyes adatait a Bank részére annak érdekében adja meg, hogy a Bank a Webáruházzal kötött szerződések szabályszerű teljesítését ellenőrizhesse, különös tekintettel a fizetők panaszaikkal kapcsolatos érdekeinek védelmére, ezen adatok megadása szükséges ahhoz, hogy a Webáruház és a Bank között létrejött szerződés teljesítése.

Személyes adatainak a Twisto Polska sp. z oo részére történő továbbítása esetén azzal a lehetőséggel összefüggésben, hogy a Twisto Polska sp. z oo által Ön által megvásárolt árukért vagy szolgáltatásokért fizetést ajánljon fel Önnek a „Vásárlás” vásárlási képletet lefedő megbízási szerződés alapján a Twistóval” és jelen képlet Webáruház általi elérhetővé tétele, ezen adatok megadása és e célból történő feldolgozása szükséges az Webáruház által elfogadott üzleti modellhez kapcsolódóan, valamint a Webáruház és a Twisto Polska között létrejött szerződés teljesítése érdekében. Sp. z o. o

11. Személyes adatai harmadik országba, azaz az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbíthatók. Erre azonban csak a törvény által megengedett mértékben kerül sor, különösen az Európai Bizottság megfelelőségi határozata vagy az EU általános szerződési feltételei alapján. Az Adminisztrátor minden esetben lehetőséget biztosít további információk megszerzésére és a megfelelő biztosítékok másolatának kézhezvételére.

12. Személyes adatainak rendelkezésünkre bocsátása teljesen önkéntes, azonban az ilyen adatok megadásának megtagadása megakadályozhatja az Adatkezelőt az áru adásvételi vagy szolgáltatásnyújtási szerződésből eredő jogainak vagy kötelezettségeinek gyakorlásában.

13. Az adminisztrátor nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást is.

 

Utolsó módosítás: 2020. november 3

 

 

fel
Az üzlet nézet módban van
Az oldal teljes verziójának megtekintése
Sklep internetowy Shoper Premium